Burrill Bernard Crohn...og vips! så fikk sykdommen et navn...

Burrill Bernard Crohn var altså mannen crohns sykdom, eller crohns disease ble oppkalt etter. Han ble født i New York i 1884 og hadde en jødisk slekt.

Han vokste opp og ble en gastroenterolog, og var den første til å beskrive, ikke oppdage, crohns sykdom (noe han gjorde sammen med Dr. Leon Ginzburg og Dr. Gordon Oppenheimer) i 1932. Til da var crohns sykdom ganske ukjent. Dr. Crohn delte altså arbeidet med de to andre doktorene Leon Ginzburg og Gordon Oppenheimer, som bidro like mye som han. Det var med andre ord ikke pga jobben Dr. Crohn la ned i forhold til de to andre, men pga. alfabetisk orden at han kom øverst på listen over forfattere av "Terminal Ileitis: A new clinical entity" som senere ble forandret til "Regional ileitis". Dette var den første beskrivelsen av crohns sykdom, og de tok for seg 14 saker med crohns sykdom som første gang ble publisert i en mye lest og populær journal.

På tiden Dr. Crohn beskrev sykdommen var han en praktiserende lege, og henviste ofte pasientene til et sykehus som het Mount Sinai Hospital hvis de måtte opereres. Der slo han seg etter hvert sammen med nervelegen Bernard Sachs. Dette skulle vise seg i å være starten på en suksessfull karriere for Dr. Crohn.

Etter noen år med samarbeidet med Bernard Sachs, ble Dr. Crohn veldig suksessrik på Mount Sinai Hospital og bygde en stor "populær" avdeling for mennesker med autoimmune sykdommer. Han ble senere sjef over gastroenterolog avdelingen og fikk et svært godt rykte. Pasienter kom til han fra hele USA og til og med deler av Europa.

Etter Burrill Bernard Crohn sluttet i jobben som lege, trakk han seg tilbake og levde et svært stille, rolig liv i et stort hus på Connecticut, USA. Han var Mount Sinai Hospitals største PR-ressurs, og ble behandlet med stor respekt livet ut. Han døde i Connecticut i 1983. Men som nevnt tidligere var Burrill Bernard Crohn ikke den første som oppdaget crohns sykdom. Klikk her for å lese mer om den personen som gjorde det...

eller klikk her for å komme til siden om informasjon og ren fakta om crohns sykdom
Klikk her for å komme til førstesiden til crohns sykdom.