Link mellom gener

Klikk her for å lese artikkelen om link mellom gener. Artikkelen er ganske ny og dette høres ut som gode nyheter for fremtiden.

Dette går ut på at man har funnet en link mellom ITCH-genet, og NOD2-genet. ITCH er et gen som skal regulere innflammasjonen som er i kroppen og det andre genet, NOD2, er et gen som forårsaker flesteparten av de genetiske crohns sykdom diagnosene. Når ITCH-genet ikke fungerer som det skal, danner det innflammasjonsykdommer som sprer seg, slik som IBD sykdommene. De som forsker på dette har funnet ut av at ITCH-genet kan påvirke NOD2-genet slik at det danner innflammasjon.

Det står videre at denne oppdagelsen kan føre til en ny medisin som vil være svært effektiv på mennesker med crohns sykdom og at de jobber med å forstå dette bedre slik at de kan begynne å lage den medisinen.

Av de som har crohns sykdom har 30% en mutasjon av NOD2-genet i genene sine, og det er for disse menneskene denne medisinen vil være til stor nytte for.
For å komme tilbake til førstesiden til crohns sykdom, klikk her...