Lovende fremskritt for forståelse av autoimmune sykdommer

For å lese artikkelen om lovende fremskritt for å forstå autoimmune sykdommer, klikk her.

I dette studie har man kommet frem til at det kan se ut som at regulerende T-celler endrer det kjemiske miljøet rundt sine aggressive "søskenbarn" kjent som auto-reaktive T-celler, på måter som enten undertrykker dem eller forårsaker dem til å formere seg. "Det er mye som tyder på at dette er involvert i IBD" sier de videre.

Enkelte T-celler i immunforsvaret vårt som normalt angriper "angripere" i kroppen kan forårsake autoimmune sykdommer når det er en feil i dem som gjør at de angriper kroppens egne celler isteden for "angriperne" i kroppen.

Man håper at man ved dette studie kan finne ut av hvordan man kan regulere T-regulerende celler til å tøyle sykdommer.

Ved å ha studert dette på levende mus sine immunceller, har man funnet ut av at redox kommunikasjon oppstår mellom dendritic cellene, som er de første immuncellene til å oppdage en "fremmed agent", og mellom de auto-reaktive T-cellene. Dendritic cellene forandrer det kjemiske miljøet på utsiden av andre celler på en måte som fremmer aktivering av T-cellene. Men så kommer de regulerende T-cellene i mellom denne kommunikasjonen som igjen undertrykker den effekten.

Det er enighet i at man må jobbe mer med dette for å kunne forstå seg 100% på det, men man håper på at dette kan komme til hjelp for å forstå mer om autoimmune sykdommer i fremtiden, noe som for meg virker lovende! Klikk her for å komme tilbake til Forskning siden.
Klikk her for å komme tilbake til førstesiden til crohns sykdom...