Stamceller og IBD

Stamceller og IBD forskes det en god del på, og i følge denne artikkelen om stamceller og IBD har man fått 118.500 pund fra National Association for Colitis and Crohn's Disease (NACC) til å forske på dette i to år.

Poenget med dette studie er å prøve og hjelpe mennesker med IBD til å klare og lege sårene sykdommen danner, som f.eks arrvev, for igjen å slippe unødvendig risikoer senere. Målet er å lage en ny medisin som hjelper mot dette.

Det vil i hovedsak rette fokus mot et molekyl som kalles CD24 og nevnes i artikkelen som en "stem cell marker" og som spiller en sentral rolle i cellespredning og i friske cellers vandring til et skadet område inne i kroppen for å rette opp skadet vev. Det sies videre at de har en grunn til å tro, i følge tidligere studier, at CD24 molekylet spiller en rolle i IBD og det har også vært til stedet under andre tilfeller av "syke tarmer".

Lederen av dette prosjektet sier også at magen har en enorm egenskap til å lege seg selv fra skader forårsaket av innflammasjon og at den ofte kommer seg til en normal tilstand ved hjelp av anti-innflammatoriske medisiner. Hvis de kan klare å lage en ny medisin fra dette studie, vil den, kombinert med de anti-innflammatoriske medisinene som allerede finnes, starte lege-prosessen mye tidligere enn før og man kan dermed leges fortere.

Blir en ny medisin resultat av dette studie, kan det også være med på å minske risikoen for arr-dannelse, fistler, sår og svulster forårsaket av stadig innflammasjon, som igjen minsker risikoen for å være helt nødt til å foreta et kirurgisk inngrep på et senere tidspunkt.

Dette er jo gode nyheter, og vi får også her bare vente i spenning!
For å komme tilbake til førstesiden på crohns sykdom, klikk her...