En sukkertablett

Dette studie er ganske interessant. Forskere har kommet opp med en sukkertablett de mener vil ha en positiv virkning på pasienter med crohns sykdom. Hittils har det fungert veldig bra på mus.

Denne tabletten inneholder en bestemt bakterie som ved hjelp av et bestemt type sukker (som sjeldent finnes i matvarene våre) kan finne veien til skadede celler i mage/tarmområdet og aktiveres. Det aktiveres da altså av det bestemte type sukkeret som kalles xylan.

Bakterien som sendes inn "leverer" en "human growth factor" (human growth= sammensetning laget av kroppen som fungerer ved å regulere celledelingen og hvilke celler som overlever) som kalles KGF-2.

Tabletten vil gjøre slik at pasienter med crohns sykdom mye lettere kan kontrollere medisineringen sin. Det gjøres da kun ved å få i seg denne sukkertabletten som kanskje kommer først i kapsel-form.

"Dette er den første gangen noen noensinne har vært i stand til å kunne kontrollere et terapeutisk protein i et levende system ved kun å bruke noe som man kan spise", sier Simon Carding som leder dette studie ved "Institute of Food Research".

De jobber også med andre typer bakterier som kan bli sendt inn på denne måten og være like effektive på IBD og også kreft.

Det sies videre at flere forsker på dette, og at man i "Belgian biotech company ActoGeniX" har klart å lage en mage/tarm-medisin i fase 2 for kliniske tester, men Simon Carding sier at i hans studie, og i det produktet de har kommet frem til, er man de første til å kunne kontrollere dosen kun ved å helt enkelt spise det.

Så det virker som om det forskes mye på slike ting som dette og jeg gleder meg til å kunne få være med å prøve ut noe slikt her i Norge også snart!

Hvis du vil tilbake til siden om forskning igjen, kan du klikke her...
Klikk her for å komme fra "Sukkertablett" siden til førstesiden til crohns sykdom...