Hvordan sykdommen ter seg

En gruppe forskere har klart å finne ut litt mer om hvordan sykdommen ter seg.

De mener at de har funnet ut av at crohns sykdom kan oppføre seg svært forskjellig, i forhold til hvordan miljøet man er utsatt for er osv, og at den kan oppføre seg svært forskjellig over tid.

De sier at miljøfaktorer sammen med medisinske faktorer kan være svært avgjørende for hvordan en person med crohns sykdom vil ha det, og hvordan sykdommen ter seg, eller oppfører seg, gjennom livet hans/hennes.

Tidligere studier viser at blant annet røyking har vært med på å forverre crohns sykdom, hvor man til slutt endte opp med et kirurgisk inngrep.

I Ungarn har de valgt ut 340 forskjellige mennesker med crohns sykdom som de har fulgt opp veldig nøye. De prøvde å kartlegge mest mulig data om hvordan de følte seg til forskjellige tider og hvordan de hadde reagert etter at de hadde brukt forskjellige medisiner osv.

De ble også spurt om røykevaner for å prøve å få data om hvorvidt det kunne være med på å forutsi oppførselen til crohns sykdom.

De fant ut av at alt dette kan være med på å forutsi oppførselen til crohns sykdom, og håper på å få brukt det slik at man lettere kan velge ut et bestemt, "skreddersydd" behandlingsopplegg for de forskjellige personene med crohns sykdom, ettersom det til en viss grad vil bli lettere å forutsi hvordan crohns sykdommen til den hver enkelte vil utvikle seg.

Med andre ord: de kommer den i forkjøpet.

For å komme tilbake til siden om forskning, klikk her...
For å komme tilbake til førstesiden til crohns sykdom, klikk her...