UC=Ulcerøs kolitt

Ulcerøs kolitt har forkortelsen UC. Det er en kronisk autoimmun fordøyelsesykdom, som crohns sykdom, men betennelsen sitter kun i tykktarmen, og i en del tilfeller også i endetarmen.

Ulcerøs kolitt faller under betegnelsen IBD (Inflammatory bowel disease) som en av de to største sykdommene i den betegnelsen. Den andre store sykdommen i IBD er crohns sykdom.

Hvert år får ca. 600 nordmenn Ulcerøs kolitt. Man vet ikke hvordan man kan kurere Ulcerøs kolitt, og man vet heller ikke årsaken til sykdommen, men man tror også, i likhet med crohns sykdom, at arv og miljø spiller i en viss grad inn. Det blir hele tiden forsket på dette området. I enkelte tilfeller har man sett at betennelsen bare "dør" ut av seg selv, men i de fleste tilfeller må man gå til behandling på samme måte man må med crohns sykdom, altså en vedlikeholdsbehandling i håp om å dempe ned betennelsen. Disse behandlingsformene er svært individuelle ettersom i hvor sterk grad betennelsen er i. Men håpet er altså, som med crohns, å få dempet ned betennelsen og kjøre på med vedlikeholdsmedisiner for at den ikke skal komme tilbake. Man kan også leve et symptomfritt liv med UC som man også kan med crohns.

Ulcerøs kolitt og crohns sykdom er på mange områder like, men behandlingsformen er noe ulik.

Fakta om Ulcerøs kolitt:

  • ca. 600 nordmenn får UC hvert eneste år
  • årsak er ukjent
  • UC er en kronisk sykdom, svært lik crohns sykdom, det finnes så langt ingen kur mot den.
  • vanligste symptomer er:
  • behandles veldig individuelt, ettersom hvor hardt angrepet man er. Medisiner som brukes er: Mesasal, Pentasa, Asacol, Dipentum, Colazid (alle disse går under navnet Salazopyrin og er såkalte vedlikeholdsmedisiner), Kortikosteroider som Prednison og Prednisolon (samme blir brukt i behandling av crohns sykdom, og disse er sterke medisiner som har til hensikt å slå ned betennelsen kjapt og effektivt. Som oftest, slutter man med disse etter en stund og går over på vedlikeholdsmedisiner som ikke er så sterke), Imurel (brukes også i sammenheng med crohns sykdom og er et immundempende middel som når sin maksimale effekt etter tre mnd) og Remicade (brukes også ved crohns sykdom)
  • kan kureres ved å operere bort det betente området. For folk som ikke har noen effekt av medisiner er dette svært aktuelt for å få en bedre livskvalitet.
    Klikk her for å komme tilbake til førstesiden til crohns sykdom